De psychologie achter Brexit, Trump en Wilders

Inhoudsopgave:

De psychologie achter Brexit, Trump en Wilders
De psychologie achter Brexit, Trump en Wilders
Anonim

Webster University zet zich in voor een opleiding in een dynamische en internationale omgeving. Hun studentenpopulatie vertegenwoordigt meer dan 50 landen van over de hele wereld en hun personeel en faculteit zijn net zo divers

Recente politieke ontwikkelingen in westerse landen hebben veel gemeen: het type kiezer, de populistische politieke retoriek en de vermeende bronnen van problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd (immigranten/islam/globalisering/multiculturalisme).

Heropleving van rechts

Het politieke platform van de PVV, dat onlangs werd onthuld voor de nationale verkiezingen van volgend jaar, is vergelijkbaar met dat van andere rechtse partijen in Europa en de VS. Het heet Nederland weer van ons! of maak Nederland weer van ons! De volgende zijn fragmenten:

Maak Nederland weer onafhankelijk: verlaat de EU

De-islamisering van Nederland

Sluiting van alle moskeeën en islamitische scholen; de Koran verbieden

Geen immigranten uit moslimlanden en geen vluchtelingen: sluit de grenzen

Geen hoofddoek bij openbare gelegenheden

Preventieve opsluiting van radicale moslims

Verhoging van politie- en defensiebudgetten

(Bron: Concept Verkiezingsprogamma 2017-2021 www.pvv.nl)

De PVV van Geert Wilder is slechts een deel van de grotere trend die de recente Brexit-stemming en de opkomst van Donald Trump als kandidaat voor de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten omvat.

De onderliggende oorzaken zijn complex, en dit artikel zal zich beperken tot een korte blik op de psychologische redenen achter dit alles.

De toename van verbale en fysieke racistische aanvallen in het VK na de Brexit

Terwijl Brexit nog moet worden doorgevoerd, zijn mensen er al mee bezig. Dit is te zien aan de toename van racistische activiteiten en het gebruik van racistisch jargon. Sommige mensen lijken het gevoel te hebben dat de Brexit het voor hen sociaal aanvaardbaar heeft gemaakt - en hen zelfs aanmoedigt - om dergelijke taal te gebruiken.

Mensen hebben het gevoel dat deze taal op de een of andere manier door de regering is gedoogd vanwege de uitslag van de stemming. Mensen vinden het daarom oké om deze opvattingen naar voren te brengen. Het is een emotionele reactie, geen rationele en geïnformeerde reactie.

De Britse politie heeft gezegd dat de nasleep van de stemming heeft geleid tot de sterkste toename van vermeende haatmisdrijven ooit. Recente statistieken geven aan dat dit een blijvende stijging is.

Voorbeelden van racistische aanvallen na de Brexit:

Poolse immigranten werden aangevallen nadat ze waren afgeluisterd in hun taal.

Er werd brand gesticht in het huis van een Poolse familie, met een brief waarin hen werd verteld naar huis te gaan.

Een halal slagerij werd met brandbommen beschoten met medewerkers erin.

Kinderen vallen kinderen aan.

Volwassene en kinderen die een immigrant lastigvallen.

Veel meer voorbeelden van racistische incidenten die zijn geregistreerd door burgers in het VK sinds de Brexit-stemming zijn hier te vinden terwijl incidenten worden gevolgd op Twitter met PostRefRacism.

Globalisering

Het simpelweg behouden van de nationale trots is op zich niet negatief, maar het is irrationeel om te zeggen dat we in een geglobaliseerde wereld kunnen terugkeren, grenzen kunnen sluiten "en het land terug kunnen nemen". Hoewel we de lokale industrie kunnen en moeten promoten, kunnen we de globalisering niet stoppen. Globalisering is inmiddels te groot en te wijdverbreid om te bevatten. Vooruitgaan, internationalisering - en een internationale mentaliteit hebben - is het enige dat ons zal ondersteunen, of dat nu op professioneel of persoonlijk niveau is.

Islamitische kleding verbieden

De reacties van mensen veranderen als je er anders uitziet en je anders kleedt. Deze houding is niet alleen gericht op boerka's en boerkini's (zoals het recente verbod op boerkini's in Frankrijk), maar is wereldwijd. Elk land gaat op de een of andere manier met dit probleem om.

Hoewel we kunnen zien dat één bepaalde religie meer het doelwit is dan andere, heeft elke samenleving zijn eigen specifieke outgroup waarop xenofobe mensen zich zullen richten. Het maakt niet uit of dit onderscheid gebaseerd is op sociaal-economische gronden, cultuur, religie, seksuele geaardheid of zelfs hun taal.

Het is eigenlijk gekoppeld aan een angst voor het onbekende. Als je kijkt naar wat er gebeurt als mensen extreme opvattingen gaan hebben, dan is dat het gevolg van een gebrek aan informatie en een gebrek aan begrip van een andere cultuur, waaraan we dan ook bepaalde negatieve waarden en bepaalde aannames toeschrijven. Media versterken dit nog eens negatief.

Angst en onbegrip

We kunnen xenofobe en islamofobe mensen helpen door ze naar de discussietafel te brengen. Het is goed dat mensen op het juiste moment hun angsten kunnen uiten, in plaats van dat ze worden meegesleept door politici. Als hun angst en scepsis te lang verborgen worden gehouden, zien we dat het ontstoken kan raken en gebruikt kan worden door iemand in een politieke agenda.

Een andere belangrijke factor die verband houdt met dit culturele misverstand is de projectie van de eigen waarden als superieur.

Dit is de reden waarom slogans als "Make our country great again" en "Take our country back" stemmen zullen trekken van mensen die geen geglobaliseerde kijk hebben en de wereld niet als geïnternationaliseerd zien.

Ze zijn bang voor wat ze niet hebben gezien, of ze begrijpen niet waarom mensen zich op een bepaalde manier zouden kleden of eruit zouden zien; er is een gebrek aan bekendheid. Dat is op zich niet vreemd; we zijn allemaal bang voor het onbekende. Dat is het probleem niet.

Als psycholoog begin ik me echt zorgen te maken wanneer deze verspreide meningen collectieve meningen worden en het beleid gaan beïnvloeden. Dan wordt het een serieus probleem!

Het probleem ontstaat door de versterking en het gebruik van deze angst door politieke partijen. Als mensen reageren we op drie manieren op angst; terugtrekken, bevriezen, aanvallen! Angst hebben is normaal: het is oké om bang te zijn, maar die angst moet dan worden aangepakt of het zal evolueren naar een fobie.

Een fobie is een irrationele angst. Als je kijkt naar de leerboekdefinitie van fobie, is het een irrationele angst die aanhoudt en leidt tot angstgevoelens. We zien nu fobieën naar mensen, naar seksuele identiteit of naar een religie/cultuur, zich manifesteren op maatschappelijk niveau.

Van overlevingsmechanisme tot bron van vooroordelen

Angst heeft een functie. Als er een gevaarlijk dier voor je staat, kun je het beste rennen.

Maar als je wordt geconfronteerd met iemand die er op een bepaalde manier uitziet, en de angst voor dat beeld wordt geconditioneerd tot een irrationele angst en het wordt een fobie, dan begint het gedrag op een negatieve manier te beïnvloeden. De media doen die conditionering voor ons, voor bepaalde etniciteiten, voor bepaalde rassen, niet slechts één.

De rol van media

Media versterken bepaalde opvattingen en beïnvloeden onze psychologie. Het is eerlijk om te zeggen dat het niet alle mediafora zijn, want er zijn ook enkele onafhankelijke stemmen. De reguliere media beïnvloeden echter wel de manier waarop we denken; ze creëren profielen in onze geest en versterken ook stereotypen.

Bijvoorbeeld 20 jaar geleden kwamen de woorden 'terrorisme' of 'terrorist' niet zo prominent voor in onze woordenschat. Nu maken ze deel uit van onze dagelijkse woordenschat. Deze woorden richten zich altijd op een bepaalde religie of een bepaald profiel. Wanneer in de Verenigde Staten een massaschietpartij plaatsvindt en de schutter blank is, wordt hij door de media geestesziek genoemd. Als hij moslim is, is hij een terrorist.

We leven in een tijdperk van ongekende toegang tot informatie. De beschikbaarheid van informatie staat echter niet gelijk aan onderwijs. De reden hiervoor is dat mensen dit materiaal niet noodzakelijkerwijs verwerken.

De rol van onderwijs bij het vormgeven van een geglobaliseerde denkwijze

De houding van een persoon tegenover anderen vormgeven begint jong. Meer diversiteit onder studentenorganisaties en internationale curricula geven jongeren de kans om in contact te komen met mensen uit een andere cultuur en vervolgens hun mening te vormen. Ze moeten weten wat er buiten hun grenzen bestaat om een evenwichtige kijk op de wereld te kunnen vormen.

Internationaal onderwijs is erg belangrijk. Het is een grote vaardigheid om te kunnen waarderen en erkennen dat iemand anders een andere kijk op de wereld heeft: "Ik hoef jouw kijk niet te accepteren, maar ik kan tolerant zijn."

Als we iemands racistische acties al heel vroeg in hun leven proberen aan te pakken door erover te praten en uit te leggen hoe de ander zich voelt, zal dit uiteindelijk voorkomen dat deze jongere een racistische volwassene wordt.

Hoop voor jongere generaties

We kunnen hopen dat de jongere generaties, vooral als ze zich laten leiden door informatie die verband houdt met onderwijs, die verschuiving naar een geglobaliseerde denkwijze kunnen maken. Want als je diversiteit om je heen hebt op elk punt in het leven, zul je het als gewoon zien en ervaren. Je ervaart het niet als heel anders, dat het gewoon iemand anders is, die er anders uitziet, en dat is oké.

Je brengt de discussie over diversiteit in de klas; in die setting is het oké dat iemand anders is. Dus je viert Sinterklaas, je viert Kerstmis, je viert Pasen, maar je viert ook Suikerfeest op dezelfde manier. Zo creëer je acceptatie bij kinderen.

Acceptatie

Door te accepteren dat iemand anders is, veranderen we onszelf, onze taal, onze religie of onze cultuur niet. In plaats daarvan verbreden we ons begrip om te accepteren dat mensen anders zijn.

Dus het werkt in beide richtingen; we moeten emoties erkennen en ons inleven in het hele spectrum, of een persoon nu probeert zijn nationale identiteit te beschermen en te beschermen of probeert te assimileren in een nieuwe cultuur terwijl hij vasthoudt aan zijn oorspronkelijke cultuur.

Deze erkenning van beide kanten zal hopelijk een veilige ruimte mogelijk maken waar het mogelijk is om te uiten en te discussiëren. En het uitgangspunt moet zijn dat diversiteit wordt gezien als een troef en niet als een bedreiging.

Als we praten met iemand die een extreme of racistische ideologie heeft, is de enige manier om wederzijds begrip te krijgen een discussie te hebben, en niet te denken dat je die persoon aan het einde daarvan gaat veranderen discussie. Hopelijk kun je die persoon een klein beetje beïnvloeden, zodat ze een aantal van hun aannames in twijfel gaan trekken.

Aanbevolen: