De Nederlandse begrotingsnota 2017: een samenvatting

Inhoudsopgave:

De Nederlandse begrotingsnota 2017: een samenvatting
De Nederlandse begrotingsnota 2017: een samenvatting
Anonim

Tijdens Prinsjesdag van dit jaar onthulde de Nederlandse regering haar begrotingsplannen voor 2017 en belichtte ze de prestaties van de afgelopen jaren.

"Het tij is gekeerd", zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem toen hij de Miljoenennota voor 2017 presenteerde. "We staan weer op vaste grond. En we kunnen weer verder vooruitkijken en investeren in kansen voor mensen."

Hij verklaarde dat de overheidsfinanciën zijn verbeterd en dat de economie volgend jaar naar verwachting met 1, 7 procent zal groeien. Alle tekenen wijzen erop dat het consumentenvertrouwen aantrekt en dat bedrijven weer investeren. Na een reeks moeilijke jaren als gevolg van de wereldwijde financiële crisis, herstelt Nederland zich in een gestaag tempo, kondigde Dijsselbloem aan.

Overheidsfinanciën beter in orde

Terwijl het begrotingstekort op het hoogtepunt van de financiële crisis opliep tot meer dan 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zal het volgend jaar naar verwachting dalen tot 0,5 procent.

De staatsschuld zal naar verwachting volgend jaar verder dalen tot 62 procent van het BBP. Structurele maatregelen van de overheid, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd en interventies in de zorgsector, moeten ervoor zorgen dat onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid en andere openbare diensten betaalbaar blijven.

Koopkracht en investeringen in 2017

De overheidsfinanciën staan er beter voor dan verwacht toen het kabinet-Rutte II in 2012 aantrad. Dat maakt het voor het kabinet mogelijk om vanaf 2017 jaarlijks 1, 1 miljard euro uit te geven om de koopkracht in Nederland te versterken.

Alle groepen - werkenden, werklozen, mensen met een uitkering en gepensioneerden - zullen naar verwachting profiteren van de gestaag verbeterende economische omstandigheden.

Justitie en veiligheid

De Nederlandse overheid is van plan 1,5 miljard euro te investeren in veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Er komt 450 miljoen euro extra voor het vergroten van de veiligheid in Nederland, waarvan ruim 200 miljoen euro naar de landelijke politie.

Bron: Rijksoverheid

Het defensiebudget wordt verhoogd met 300 miljoen euro, waarvan meer dan 200 miljoen euro bestemd is voor het leger.

Om economische ongelijkheid in Nederland tegen te gaan, wordt jaarlijks 100 miljoen geïnvesteerd in de bestrijding van kinderarmoede. In 2014 werden meer dan 400.000 kinderen geacht in armoede te leven.

Dit geld wordt besteed aan bijvoorbeeld sportuitrusting en activiteiten, schoolreisjes of een fiets. Het is de bedoeling dat alle kinderen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.

Fondsen zullen worden verstrekt om de gelijkheid van kansen te verbeteren en om hoger onderwijs voor risicogroepen aan te moedigen en te vergemakkelijken. De geplande bezuinigingen in de chronische zorg zijn voorlopig geschrapt.

Restant van huidige kabinetsperiode

Het kabinet Rutte II wil voor de rest van haar ambtstermijn maatregelen nemen om verdere economische investeringen in Nederland te stimuleren. Het wil meer industrie en bedrijvigheid van buiten aantrekken en zal zich ook richten op thema's als energietransitie, duurzaamheid, infrastructuur en onderwijs.

Aanbevolen: